SPP 630

Monitorovací a kontrolní systém pro lisy

SPP 630 monitoruje a ovládá širokou škálu procesů na nástroji a lisu.
Můžete implementovat ochranu stroje s maximálními hodnotovými limity a sledováním obálkové křivky související s procesem.
Ochrana nástroje pomocí digitálních senzorů umožňuje rozpoznat chyby posuvu a vysunutí dílu.
Pomocí senzorů hluku a síly přenášených strukturou můžete detekovat roztrhané razníky a děrovací slimáky a spolehlivě sledovat operace ohýbání a ražení.
Výstupy lze použít k ovládání funkcí a periferií, jako je třídění, stohování nebo jiné aplikace.
Integrace mazacího systému Siegfried rozšiřuje SPP 630 do centrální monitorovací a řídicí jednotky vašeho stroje.

Výkonové charakteristiky

  • Všechny funkční moduly Siegfried Advanced Software SAS
  • může být použito
  • 12 „displej s dotykovou obrazovkou
  • Navigace v nabídce a nápověda v 5 jazycích
  • Ukládání libovolného počtu dat nástrojů
  • 24 digitálních monitorovacích vstupů
  • 12 analogových monitorovacích vstupů
  • 3 přírůstkové vstupy
  • 16 digitálních řídicích výstupů
Přejít nahoru