Systémy hlídání nástroje

SPP 610

Monitorovací systém s 8 analogovými a
8 digitálních monitorovacích vstupů.

SPP 620

Řídicí a monitorovací systém s 8 digitálními monitorovacími vstupy a 8 digitálními řídicími výstupy.

SPP 630

Modulární řídicí a monitorovací systém s až
24 monitorovacích vstupů, 16 řídicích výstupů,
8 analogových vstupů a 2 inkrementální vstupy.

SPP 800

Modulární řídicí a monitorovací systém, až
256 monitorovacích vstupů, 256 řídicích výstupů,
40 analogových vstupů a 16 přírůstkových vstupů.

Přejít nahoru