Příslušenství a adaptéry pro výměnu nástrojů a upínací systémy

Správná, bezpečná a rychlá výměna nástroje je rozhodujícím faktorem při lisování. Systémy pro výměnu nástrojů usnadňují a urychlují výměnu nástrojů a výrazně zlepšují pracovní podmínky operátora. Systémy jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníka.

Hydraulické lišty – HYDRO ROLLER
Pneumatické lišty – AIRGAG ROLLER
Válečkové konzole – ROLL ARMS
Automatické upínání – AUTO CLAMP
Hydraulické upínky – HYDRO CLAMP
Mechanické univerzální upínky – QUICK CLAMP
Mechanické upínky – MASTER CLAMP

Přejít nahoru