Hydraulické lišty – HYDRO ROLLER

HLR – hydraulické válečkové lišty

 • Vestavěné písty zvedají lištu.
 • Velmi těžké nástroje lze snadno pohybovat tam a zpět.
 • Jednoduchá montáž do obdélníkového nebo T-drážky.

HLK Hydraulické kuličkové lyšty

 • S integrovaným
 • Zvedací systém pro snadný pohyb těžkých nástrojů.
 • Není nutná žádná zvláštní přesnost zasunutí, protože nástroj lze přepravovat všemi směry.

HSR – hydraulické dvojité lišty do T-drážky

 • Vhodný pro instalaci do lisovacího stolu a vedení, rolování a fixace nástroje.
 • Upevnění probíhá rovnoměrnou upínací silou na celou spodní část nástroje.

HS – Hydraulické dvojité lišty do T-drážky

 • Stejná funkčnost jako HSR, ale bez válečků.
 • Proto se tyč HS používá téměř výlučně k montáži do saně.
 • Vede a upíná nástroj.
Přejít nahoru