Fluidmanagement

S KSS-Online vám BANTLEON nabízí řešení pro správu tekutin, které umožňuje optimální kontrolu kvality a množství.

Služba BANTLEON zahrnuje kompletní péči a údržbu strojů a tekutin v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. To prodlužuje životnost a šetří zdroje. Veškerý spotřební materiál, činnosti a náklady jsou dokumentovány podle oblastí, nákladových středisek a strojů a statisticky vyhodnocovány. Příslušný servisní tým BANTLEON zpracovává požadavky na údržbu a intervaly údržby podle plánu. Shromážděná data jsou poskytována jako důkaz záručních nároků a lze je vyvolat elektronicky. Řízení tekutin BANTLEON tak pro vás významně přispívá k ochraně práce a životního prostředí.

Vaše výhody:

  • Kontrola a zajištění kvality
  • Zabezpečení procesů a nákladů
  • Ušetříte zdroje a získáte právní jistotu
  • Údržba a transparentnost nákladů
  • Dostupnost digitálních dat
  • Kompletní sledovatelnost
Přejít nahoru