Aktivní odstraňovač rzi OKS 661

Popis
Ideální k uvolnění zarezavělých spojů. K odstranění polétavé rzi a skvrn od rzi.

Oblasti použití
▪ Uvolnění a obnova průchodnosti zrezivělých závitů u šroubů,
napínáků, vřeten a rozpěrek
▪ Odstranění rzi z kovových povrchů
▪ Odstranění polétavé rzi a skvrn od rzi
▪ Vyčištění kovových usazených nánosů a zbytků oleje

Výhody a prospěšnost
▪ Chemická reakce – aktivní rozklad, popř. odstranění vrstvy rzi
▪ Obsažené látky slučitelné se životním prostředím –
ekologicky nezávadné při používání
▪ Bez obsahu benzínu a minerálních olejů – šetrný k prostředí
pracoviště
▪ Nepatrné vypařování – intenzivnější účinek díky delší době

Odvětví působení
▪ Údržba a servis
▪ Komunální technika
▪ Zařízení a stavba (obráběcích) strojů
▪ Železářský a ocelářský průmysl
▪ Chemický průmysl

Pokyny pro aplikaci
Nastříkejte povrchy. Nechejte působit podle stupně zrezavění.Doba působení do max. 24 hod.Při odstraňování rzi z povrchů
použijte kartáč.Postup podle potřeby opakujte. Při použití na plastech a choulostivých plochách nejprve vyzkoušejte snášenlivost.

Přejít nahoru