Výzkum a vývoj – laboratoř

Náš katalog služeb zahrnuje celou řadu příslušných metod testování a analýzy. Desetiletí zkušeností s aplikační technologií a chemií oleje, jakož i akreditace naší laboratoře (vybrané zkušební metody) podle DIN EN ISO / EC 17025 podtrhují vysoký standard kvality v BANTLEON.

Analýza a hodnocení

Připravené analytické sady zajišťují jednoduché a transparentní vzorkování a přepravu vzorků. Mimochodem: BANTLEON neprovádí rutinní kolektivní analýzy, ale vyniká ve srovnání s jinými laboratořemi prostřednictvím praktických a aplikačně orientovaných analýz a hodnocení.

Naše laboratorní služby pro vás:

Sledování procesů a médií pro prodloužení životnosti, snížení nákladů a ochranu životního prostředí
Rutinní zkoušky pro automobilový průmysl, průmysl a kovoobrábění
Tvorba mazacích plánů a překladů maziv
Školení a poučení o zacházení s chladicími mazivy a nebezpečnými látkami
Podpora projektů týkajících se ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Přejít nahoru