Produkty

Zastupované společnosti

VIDEOcheck VVC 811

S digitální kamerovou technikou Fire-Wire


Kontrolní automat pro 100%-tní kontrolu seriových dílů

VVC811 s integrovaným podavačem

Testovacíí a třídící stroj Video VVC 811 je univerzální a modulární kontrolní systém s nejnovější digitální "FIRE WIRE" kamerovou a měřící technologií pro 100%tní  kontrolu sériově vyráběných dílů.
Tento systém se používá hlavně v hromadné výrobě malých soustružených nebo lisovaných dílů a součásti používané tam, kde je požadována vysoká průchodnost. Vzhledem k modulární konstrukci zkušebního systému je tento vhodný také tam, kde jsou vyžadovány komplexní testovací úlohy s odpovídajícím vysokým rozlišením, kde je nutné umístit odpovídající počet kamer.
Systém VIDEOCheck VVC 811 je v jeho základní koncepci volně rozšiřitelný až na 8 digitálních kamer s různým rozlišením ve spojení s až 4-mi kontrolními stanicemi s cílem co nejlépe splnit současné i budoucí požadavky.

Zkouška se provádí na neustále rotujícím skleněném talíři se skleněným nástavcem a řízeným servo pohonem s kluznou spojkou.

Přivádění zkušebních vzorků závisí na velikosti a hmotnosti těchto vzorků pomocí integrovaného nebo přídavného zařízení.

VVC 811 mit
Plnící systém se zásobníkem