Produkty

Zastupované společnosti

VIDEOcheck VVC 100

Měřící a třídící stroj Video VVC 100 je standardizovaný, univerzálně použitelný systém inspekcí nebo 100% kontrolu různých částí sérií dodávek pro automobilový průmysl, telekomunikace, elektrotechnický průmysl a další.

Zkoumají sepředevším rozměry a / nebo tvar obrysu chyby částí, které mohou být přepravovány ve stabilní poloze. Pro přepravu se používají rychle vyměnitelné kolejničky se sklonem v různém provedení. Rozhodujícím faktorem pro výběr transportních kolejniček jsou zejména velikost, těžiště a geometrie zkušebních vzorků. Zkouška se provádí bezkontaktně s jednou nebo více CCD-maticovými kamerami.

Vzniklé obrázky, tak i celý kompletní kontrolní a třídicí postup jsou hodnoceny a kontrolovány moderním počítačovým systémem na zpracování obrazu.

Osvětlení dílů se provádí v procházejícím světle, pomocí záblesků z kvalitní telecentrické osvětlovací techniky - v některých případech, v závislosti na charakteristice kontroly je použito světlo dopadové. I v případě objedktivů jsou použity výhradně vysoce přesné telecentrické komponenty.

Programování kontroly videosystému je prováděno uživatelem. K tomuto účelu nabízíme potřebné školení.

VIDEOcheck VVC 100 se zvedacím a vyklopným systémtm s velkou vanou a třídící jednotkou pro automatické plnění kartonů