Produkty

Zastupované společnosti

Systémy hlídání nástroje

SPP 510

Modulární systém hlídání nástrojů a řídící systém pro lisy, 6 až 8 dynamicko / statických vstupních signálů, 0 až 3 řídící výstupní signály, 8 analogových vstupů, dotykový displej, techlogie Auto-Set, všechny moduly jsou uzpůsobeny pro…

SPP 600

Modulární řídící a kontrolní systém 6 až 8 vstupů, 0 až 3 výstupy, 8 Analogových vstupů, dotykový displej, Auto-Set-technologie, u všech modulů je možné nasadit Siegfried Advanced Software SAS

SPP 700

Modulární systém hlídání nástrojů a řídící systém pro lisy, až 512 vstupních a výstupních signálů, až 20 analogových vstupů, až 16 inkrementálních vstupů, dotykový displej, techlogie Auto-Set, všechny moduly jsou uzpůsobeny pro Siegfried…

SAS OEM - Kit

Pro rozšíření každého PC pro realizaci všech funkčních modulů programu Siegfried Advanced Software SAS

Retrofit

S Retrofitem dostanete váš lis zase na nejnovější stav techniky.