Produkty

Zastupované společnosti

LASERmark VLM 600

Laser-Beschriftung von Endlos-Stanzprodukten
Kontinuierliche Beschriftung durch
"Marking On The Fly"

Zřízení LaserMark VLM 600 pro laserová znační, je univerzální, soběstačný systém vhodný proi značení nekonečných lisovaných výrobků. Hlavní oblast použití je 100-% značení všech vyráběných dílů a to pro účely zpětné dohledatelnosti. Značící přístroj je vybaven všemi potřebnými druhy značení pro značení kódů pro dopravu. Zpravidla je přístroj zakomponován přímo ve výrobní lince, a může být použit jak v lisovácí, tak i vstřikolisovací nebo montážní lince.

V kombinaci s kontrolní video jednotkou VVC 610, se jedná o optimální řešení pro 100% kontrolu kvality a dokumentaci procesu lisovaných dílů. Diodový značící laser se vyznačuje vynikající kvalitou paprsku s vysokou rychlostí zápisu. Tyto vlastnosti také umožňují označování velmi malých dílů v extrémně vysokou kadencí. (> 1500 rpm). Označování dílů probíhá při pohybu v tzvaném značísím režimu "Marking On The Fly".

Struktura z laserového zařízení:

Vlnová délka: 1064 nm (Infračervený)
Typ laseru:   Polovodičový laser Nd: YAG, Nd: YV04, buzení diodpvé (2 moduly)    
Třída laseru: 4 (Vysokovýkoný laser)    
Pulsní frekvence:   1 - 120 kHz    
Výška písma:   120 x 120 mmf = 163 mm    
Ohniskový průměr: ca. 40 µm    
Max. příkon: < 1,7 kW