Produkty

Zastupované společnosti

Dvojpaprskové senzory s pevně připojeným separátním zesilovačem

Rozdělení

  • PZ 8 mm série - infračervené vidlicové senzory

Příklad použití a obecné informace

Senzory ze série PZ jsou určené, nebo dokonce byli vyvinuté společně se zákazníkem pro specielní konkrétní aplikace. Vidlicové těleso senzoru je 8 mm silné. Převážně vybavené odděleným zesilovačem např. pro specielní početní úlohy s rozpoznání dopředného nebo zpětného chodu pro selektivní galvaniku.