Produkty

Zastupované společnosti

Tuky


Tuky pro dlouhodobé mazání při náročných provozních podmínkách

Tuky se skládají ze základního oleje, který je vázán zahušťovadlem (mýdlo). V důsledku toho se mazivo udrží na místě mazání. Tam zaručuje trvale působící ochranu proti tření a opotřebení a utěsňuje mazací místo proti vnějším vlivům jako jsou vlhkost a cizí látky. Tuky často nacházejí uplatnění u valivých a kluzných ložisek, vřeten, armatur, těsnění, vedení a také u řetězů a převodovek.

Označení Název Popis
OKS 403 Speciální tuk při působení mořské vody Mazání částí strojů vystavených působení vody popř. mořské vody. Vynikající ochrana proti korozi. Dokonale odolává vodě – mořské vodě. Dobrá přilnavost. Osvědčeno v mokrých provozech a v pobřežních a mořských oblastech. Tuk pro vodní čerpadla, víceúčelový
OKS 404 Tuk pro vysoké výkony a teploty Pro mazání valivých a kluzných ložisek zatížených vysokým tlakem v širokém rozsahu teplot. Snižuje opotřebení. Dobrá odolnost proti tlaku. Dobrá odolnost proti vodě. Stabilní vůči stárnutí a oxidaci. Dobrá ochrana proti korozi. Moderní univerzální tuk se
OKS 410 Vysokotlaký dlouhodobý tuk s MoS2 Dlouhodobé mazání mazacích míst s tlakovým nebo rázovým namáháním a také vystavených povětrnosti. Dobré vlastnosti při nouzovém chodu. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost proti vodě. Přilnavé. Pro drsné podmínky např. ve válcovnách, u stavebních a zemědělských strojů, v hornictví a přístavních provozech.
OKS 4100 Tuk pro vysoké teploty s MoS2 Pro pomaluběžná valivá a kluzná ložiska při velmi vysokém a také rázovém zatížení. Dobré kluzné vlastnosti díky kluznému filmu MoS2. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost vodě i při značném náporu vody. Přilnavý. Pro drsné podmínky např. u drtičů kamene.
OKS 416 Tuk pro nízké teploty a vysoké rychlosti Vláčná konzistence i při nízkých teplotách. Dobrá ochrana proti opotřebení. Vysoká dynamická únosnost. Dobrá ochrana proti korozi. Spolehlivé mazání podávacích ústrojí, chladíren, ložisek vřeten a obráběcích strojů. Přístrojový tuk.
OKS 418 Tuk pro vysoké teploty Mazání kluzných a valivých ložisek při vysokých teplotách. Dlouhodobé mazání mazacích míst vystavených vysokým teplotám. Dobrá ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Hospodárný tuk pro horká ložiska bez bodu skápnutí.
OKS 420 Víceúčelový tuk pro vysoké teploty Pro pomaluběžná valivá a kluzná ložiska, převodovky a řetězy při vysokých teplotách, rázovém nebo tlakovém zatížení nebo vystavených účinkům vody. Extrémní odolnost proti rázům a tlaku. Dobrá ochrana proti opotřebení. Přilnavý. Univerzálně použitelný při zvýšených požadavcích.
OKS 4200 Syntetický ložiskový tuk pro vysoké teploty s MoS2 Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při vysokých teplotách. Extrémní odolnost proti rázům a tlaku. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Zaručená účinnost v širokém rozsahu teplot. U ventilátorů,dmychadel, autoklávů, sušicích pecí, zařízení v hutních provozech a ocelárnách.
OKS 422 Univerzální tuk pro dlouhodobé mazání Pro valivá a kluzná ložiska a vřetena při extrémních teplotách nebo vysokých rychlostech. Extrémní odolnost proti rázům a tlaku. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Dlouhé intervaly domazávání. Použití mimo rozsah normálního provozu. Mazání vřeten obráběcích strojů.
OKS 4220 Ložiskový tuk pro vysoké teploty Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek. Vynikající odolnost vůči teplotě. Velmi dobrá odolnost vůči médiím. Vynikající snášenlivost vůči plastům a elastomerům. Velmi dobrá odolnost vůči vodě a vodní páře. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.
OKS4230 Mazivo pro vysokotlaké kyslíkové armatury Mazivo pro armatury, které přicházejí do styku s kyslíkem při vysokých tlacích a teplotách. Mazivo pro chemická zařízení a přístroje. Velmi dobrá odolnost vůči médiím. Vynikající snášenlivost vůči plastům a elastomerům. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Mazivo pro kyslíkové armatury.
OKS 424 Syntetický tuk pro vysoké teploty Pro valivá a kluzná ložiska při vysokých teplotách nebo vysokém zatížení. Dobrá odolnost vůči teplotě. Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. Velmi dobrá odolnost proti agresivních vlivům prostředí. Mazání spalinových ventilátorů.
OKS 4240 Speciální tuk pro vyhazovací kolíky Mazání vyhazovacích kolíků v průmyslu zpracování plastů. Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při extrémně vysokých teplotách a pomalém pohybu, agresivních médií a kritických plastů nebo elastomerů. Vynikající odolnost vůči teplotě.
OKS 425 Syntetický tuk pro dlouhodobé použití Dlouhodobé mazání nebo mazání na celou dobu životnosti u částí strojů, které jsou vystaveny vysokým tlakům a vysokým teplotám. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Pro vysoké rychlosti. Dobrá odolnost vůči teplotě. Mazivo pro ložiska vřeten.
OKS 427 Tuk pro převodovky a ložiska Pro relativně pomaluběžné převodovky jako alternativa k olejovému mazání. Mazání hnacích a dopravních řetězů, valivých a kluzných ložisek. Pro vysoké tlaky a také při rázovém zatížení. Minimalizuje ztráty únikem ve srovnání s olejovým mazáním. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.
OKS 428 Převodový tekutý tuk, syntetický Pro převodovky s vysokým zatížením vystavených působení atmosféry anebo nízkým teplotám, a rovněž pro šikmo nebo svisle uložené hřídele, a to také u provedení převodovek, které nejsou olejotěsné.  Pro kluzná ložiska  s malou vůlí nebo při vysokých rychlostech. Pro vysoké tlaky a rázové zatížení.
OKS 432 Tuk pro horká ložiska Pro valivá a kluzná ložiska, závitová vřetena a podobné části strojů pracujících při vysokém zatížení a vysokých teplotách. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá odolnost proti tlaku. Zachování mazacího účinku i při vysokých teplotách.
OKS 433 Dlouhodobý tuk pro vysoké tlaky Pro kluzná a valivá ložiska při vysokých tlacích. Aplikace vysokotlakých aditiv (EP). Dobrá ochrana proti opotřebení. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Pro vysoce zatížená válečková a kuželíková ložiska např. u válcovacích tratí, zařízení pro stříhání za tepla a za studena, kameny kulis a vřetena.
OKS 464 Elektricky vodivý tuk pro valivá ložiska. Speciální tuk pro dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek zabraňující vytváření elektrického náboje. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí u valivých ložisek. Pro ložiska v elektromotorech, zařízeních pro výrobu fólií, strojů pro potisk fólií atd.
OKS 468 Mazivo pro plasty a elastomery Slouží k mazání a těsnění dvojic plast/plast a kov/plast. Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty, snáší EPDM. Bez silikonu. Přilnavé. Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní pěny. Neutrální po stránce chuti a zápachu.
OKS 469 Mazivo pro plasty a elastomery Slouží k mazání a těsnění dvojic plast/plast a kov/plast. Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty. Bez silikonu. Přilnavé. Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní pěny. Neutrální po stránce chuti a zápachu.
OKS 470 Bílý všestranný tuk vysoké jakosti (také pro potravinářské technologie) Pro valivá a kluzná ložiska, vřetena a kluzná vedení s vysokým zatížením v případech, kdy jsou tmavá maziva nepoužitelná. Dobré tlakové vlastnosti. Snižuje opotřebení. Stabilní vůči stárnutí a oxidaci. Odolný vodě. Hygienicky nezávadný.
OKS 472 Tuk pro nízké teploty pro potravinářské technologie Pro valivá a kluzná ložiska při malých vůlích v uložení a vysokých otáčkách, při nízkých teplotách a rovněž při malých setrvačných momentech. Účinnost mazacího filmu do -70°C. Zmírňuje opotřebení. Dobrá odolnost z hlediska stárnutí a oxidace. Pro ložiska v chladírnách, výrobnách ledu atd.
OKS 474 Tekutý tuk (také pro potravinářské technologie) Pro vysoce namáhané části strojů. Zmírňuje opotřebení. Dobrá ochrana proti korozi. Dobrá přilnavost. Dobrá odolnost z hlediska stárnutí a oxidace. Biologicky odbouratelný. Dobře plnitelný tekutý tuk. Pro ložiska u plnicích a balicích strojů.
OKS 475 Vysoce jakostní tuk (také pro potravinářské technologie) Pro ložiska s malou vůlí a vysokými otáčkami, při nízkých a vysokých teplotách a rovněž ložiska s nízkými setrvačnými momenty. Dobrá ochrana proti opotřebení díky PTFE. Pro rychloběžná ložiska v textilním průmyslu a u plnicích a balicích strojů. Mazání dílů ze sklolaminátu.
OKS 477 Tuk pro kohouty v potravinářské technologii Těsnicí mazání přizpůsobených kluzných ploch. Mazání plastů a elastomerů. Mazání pomaluběžných ložisek. Přilnavý, dobře těsnící. Odolává vodě a vodní páře. Nijak neovlivňuje kvalitativní vlastnosti pivní pěny. Tuk pro kohouty a těsnění.
OKS 478 Přilnavý tuk pro potravinářské technologie Zmírňuje opotřebení. Přilnavý. Odolává vodě a vodní páře. Transparentní. Fyziologicky nezávadný. v případě, že jsou běžné víceúčelové tuky smývány nebo stírány. aMazání armatur nebo strojů v mlékárnách, pivovarech, jatkách, pekárnách atd.
OKS 479 Tuk pro vysoké teploty pro potravinářské technologie Zmírňuje opotřebení. Velmi dobrá odolnost proti tlaku. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá přilnavost. Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. Odolává vodě a vodní páře. Pro všechny oblasti potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu.
OKS 490 Tuk pro ozubená kola, k nástřiku Pro převodovky s vysokými tlaky a vysokými obvodovými rychlostmi. Mazání vedení, kluzných lišt, dopravních řetězů a drátěných lan. Velmi dobrá odolnost vůči tlakovému namáhání díky vysokotlakým aditivům a pevným mazacím látkám. Ochrana bokůzubů i při dlouhých intervalech domazávání.
OKS 495 Přilnavé mazivo Základní ošetření vysoce zatížených boků zubů a kluzných ploch. Záběhové mazání k zabránění  poškození u nově montovaných ozubených kol a kluzných částí. Velmi dobrá odolnost proti tlaku. Mazání zdvihacích vřeten u motorových vozidel a kolejových vozidel. Mazání ozubených tyčí u dopravních zařízení.
OKS 1110
OKS 1111
Víceúčelový silikonový tuk Pro armatury, těsnění a plastové díly. Odolnost vůči  médiím. Velmi dobrá snášenlivost s plasty. Žádné vysychání nebo rozmazávání. Neutrální po stránce chuti a zápachu. Přilnavý. Silikonový tuk s mnohostranným použitím a rovněž v potravinářské technologii.
OKS 1112 Silikonový tuk pro vakuové kohouty Pro šoupátka a kohouty. Velmi dobrá odolnost vůči médiím, např. proti studené a horké vodě, acetonu, etanolu, etylenglykolu, glycerinu a metanolu. Silně přilnavý těsnící. Použití u vakuových zařízení a laboratorních přístrojů v případě, že je konzistence jiných silikonových tuků nedostatečná.
OKS 1120 Tuk pro armatury na studenou a teplou vodu Těsnicí a kluzný prostředek pro ventily, těsnění, O-kroužky a pryžová těsnění při montáži a provozu. Velmi dobrá odolnost vůči médiím, např. proti studené a horké vodě, acetonu, etanolu, etylenglykolu, glycerinu a metanolu. Neutrální vůči plastům a elastomerům.
OKS 1133 Silikonový tuk pro nízké teploty Mazání valivých a kluzných ložisek, lanovodů, armatur, plastů a elastomerů. Velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách. Neutrální vůči plastům a elastomerům. Mazání elektromotorů, pohonů a regulačních zařízení v arktických podmínkách.
OKS 1140 Silikonový tuk pro vysoké teploty Pro pomaluběžné části strojů při extrémně vysokých teplotách. Minimální ztráty odpařováním. Pro ložiska spalinových pecí, kalicích pecí, pekárenských strojů, sušicích tunelů, slévárenských strojů, topenišť  kotlů, strojů pro zpracování plastů nebo svařovacích a pájecích strojů atd.
OKS 1144 Univerzální silikonový tuk Pro ložiska při proměnlivých tepelných nárocích a středních rychlostech. Dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Neutrální vůči plastům a elastomerům. Mazání menších ložisek např. u turbodmychadel, dmychadel, vodních čerpadel, praček a sušiček.
OKS 1148 Dlouhodobý silikonový tuk s PTFE Dlouhodobé mazání valivých a kluzných ložisek při proměnlivých teplotách. Velmi dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Dobrá odolnost vůči médiím. Neutrální vůči plastům a elastomerům. Mazání ložisek elektromotorů např. v domácnosti.
OKS 1155 Přilnavý silikonový tuk Pro kluzná místa mezi pryží a kovy nebo plasty při nízkých rychlostech. Velmi dobrá odolnost proti oxidaci a stárnutí. Neutrální vůči plastům a elastomerům. Přilnavý. Dobré těsnění. Pro O-kroužky u pneumatických brzdových systémů.