Produkty

Zastupované společnosti

Suchá maziva

Suchá maziva alternativa pro zvláštní případy použití

Suchá maziva se rozdělují na práškovitá tuhá maziva, voskové kluzné filmy a kluzné laky obsahující tuhé látky.Kluznými laky se rozumí tuhá maziva (většinou MoS2, grafit nebo PTFE), která jsou uložena v organickém nebo anorganickém pojivu. Pro usnadnění nanášení kluzného laku je přimícháno rozpouštědlo, které se během doby vytvrzení nebo vyschnutí odpaří. Po důkladné přípravě povrchové plochy se nanášení provádí máčením, stříkáním nebo natíráním.

Suchá vrstva kluzného laku má tloušťku mezi 10 a 20 µm. Odolává vysokému tlakovému zatížení a extrémním teplotám, nepřijímá žádné znečištění a vyznačuje se velmi vysokou chemickou odolností a vynikajícím dlouhodobým mazacím výkonem.
Kluzné laky se používají v řadě oblastí techniky, např. u matic, šroubů, čepů, podložek, pružin, těsnicích kroužků, ozubených kol, kluzných vedení a závitových vřeten.

Označení Název Popis
OKS 100 Prášek MoS2 s vysokým stupněm čistoty Ke zlepšení kluzných vlastností částí strojů. Záběhové mazivo v kombinaci s oleji nebo tuhými mazivy. Snižuje tření a opotřebení. Náročné tvářecí operace při zpracování kovů. K zapracování do plastů, těsnění a ucpávek.
OKS 110
OKS 111
Prášek MoS2 velmi jemný Záběhové mazivo v kombinaci s oleji a tuky. Snižuje tření a opotřebení i při vysokých tlacích. Dobrá přilnavost i na plochách s nejjemnějším opracováním. sPro náročné tvářecí operace. K nalisování ložisek.
OKS 1300
OKS 1301
Kluzný film, bezbarvý Povlak závitů. Kluzný film pro plasty dřevo a kov. Suchý a pevný kluzný film s UV indikátorem. Zabraňuje zakusování. Pro všechny materiály šroubů. Všestranné použití, zejména k předběžnému povlakování malých a hmotných částí.
PKS 1700 Kluzný film pro šrouby, koncentrát na bázi vody Povlak závitů, také pro galvanicky upravené plochy a VA šrouby, pro kontrolovanou montáž. Suchý a pevný kluzný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. Ředitelný vodou až do max. 1:5. Kontrolovatelné  hodnoty tření s úzkým rozptylem. Hospodárné předběžné povlakování.
OKS 1750 Kluzný film pro šrouby do dřeva, koncentrát na bázi vody Povlakování závitů s galvanicky upraveným povrchem. Suchý a pevný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. Zabraňuje svařování za studena. Ředitelný vodou až  do poměru 1:5. Kontrolovatelné hodnoty tření s úzkým rozptylem. Zejména pro šrouby upínacích desek.
OKS 1765 Kluzný film pro závitotvorné šrouby, koncentrát na bázi vody Povlak závitů závitotvorných šroubů ze slitin hliníku, vysoce legovaných, galvanizovaných a austenitických ocelí. Suchý a pevný film prokazatelný pomocí UV indikátoru. Předchází studeném sváru. Ředitelný vodou až do poměru 1:5. Kontrolovatelné hodnoty tření s úzkým rozptylem.
OKS 491 Sprej na ozubená kola, schnoucí Suché mazivo pro pomaluběžné, otevřené ozubené pohony, ocelová lana apod., které jsou vystaveny vysokým tlakům, působení prachu nebo korozních vlivů, například atmosférických vlivů. Snižuje tření a opotřebení. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.
OKS 500 Kluzný lak s MoS2, tepelně vytvrzovací Suchý mazací prostředek pro občasný provoz s delšími přestávkami v prašném prostředí a při nízkých rychlostech. Záběhové mazivo v kombinaci s oleji nebo tuhými mazivy. Vytváří podmínky pro nouzový chod. Použití v širokém rozsahu teplot.
OKS 510
OKS 511
Kluzný lak s MoS2 rychleschnoucí Suchý mazací prostředek pro občasný provoz nebo provoz s delšími přestávkami v prašném prostředí a při nízkých kluzných rychlostech. Záběhové mazivo v kombinaci s oleji nebo tuky. Vytváří podmínky pro nouzový chod. Sušení při pokojové teplotě.
OKS 530 Kluzný lak s MoS2, na bázi vody, schnoucí na vzduchu Mazání vysoce namáhaných řetězů tam, kde není možné použití oleje a pevných maziv. Lze nastříkávat na horký povrch. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení při pokojové teplotě. Použitý kluzný film lze dodatečně vylepšovat. Ředitelný vodou až do poměru 1:5.
OKS 536 Grafitový kluzný lak na bázi vody, schnoucí na vzduchu Mazání vysoce namáhaných řetězů tam, kde není možné použití oleje a pevných maziv. Lze nastříkávat na horký povrch. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení při pokojové teplotě. Použitý kluzný film lze dodatečně vylepšovat. Ředitelný vodou až do poměru 1:5.
OKS 561 Grafitový kluzný lak, vytvrzující na vzduchu, sprej Tam, kde není možné použití olejů a tuků. Také pro tváření kovů bez rýh v širokém rozsahu teplot. Dobře přilnavý suchý separační a kluzný film. Použití v širokém rozsahu teplot. Sušení při pokojové teplotě. Film lze dodatečně vylepšovat.
OKS 570
OKS 571
Kluzný lak PTFE Suché mazivo pro kluzné plochy z rozdílných materiálů při nízkých tlacích, nízkých rychlostech a v prašném prostředí. Bezbarvý, nešpinící a kluzný a separační film. Zabraňuje korozi třením. Sušení při pokojové teplotě.
OKS 575 Kluzný lak PTFE - voda Pro kluzné plochy z rozdílných materiálů při nízkých tlacích, nízkých rychlostech a v prašném prostředí. Zabraňuje pískavým zvukům u různě tvrdých materiálů. Sušení při pokojové teplotě. Obsahuje UV indikátor. Ředitelný vodou.
OKS 589 Kluzný lak PTFE s MoS2, tepelně vytvrzovací Suché mazivo pro kluzné plochy při vysokém zatížení, nízkých rychlostech a při korozivních vlivech. Snižuje tření, opotřebení, chrání před korozí. Použití v širokém rozsahu teplot. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.