Produkty

Zastupované společnosti

Správná mazací látka rozhoduje

Jak v třískovém, tak i beztřískovém obrábění hrají mazací látky „nosnou“ úlohu. Jejich kvalita rozhoduje o eficienci konečného výrobky.

  • Beztřískové obrábění
  • Třískové obrábění

Betřískové obrábění kovů

Lisovací a tvářecí oleje obsahují média pro všechny běžné lisovací, střihací, tažné a řezné technologie, které se používají v kovozpracujícím průmyslu. Naše obsáhlá nabídka kryje celou paletu materiálů od barevných kovů, přes hliník až k vysoce legovaným ocelím.

Naše výrobky jsou ve většině případů bez obsahu chloru a s použitím příslušných aditiv ideální pro výrobu od přesných elektroplechů až k těžkému tváření komplexních výrobků za studena.

Tyto specielně vyvinuté tvářecí oleje vedou ke zvýšení kvality výrobků a k prodloužení životnosti nástrojů. Pečlivým nanášením i malých dávek výrobků je možné docílit vysoké výkony s excelentními výsledky kvality výrobku.

Výrobky řady separačních produktů jsou určené pro tlakové lití kovů při vysokých požadavcích na produktivitu.

Jejich struktura je tvořena uhlovodíky bez obsahu vody a je vhodná především pro zpracování magnesia. Zaručuje při minimální spotřebě vysoce aktivní účinnost. Dobrá mazací schopnost látky se stará o zvýšení životnosti tlakových forem.

Na požádání je možné nabídnout a zhotovit na míru šité produkty pro Váš specielní případ.

Mazací látky (beztřískové obrábění):

  • AVILUB Metapress
  • AVILUB Metacoat
  • AVILUB Metaform

Třískové obrábění kovů

Vodou ředitelné chladící kapaliny


Naše vodou ředitelné chladící kapaliny jsou dle požadavku buďto bez aminů nebo s obsahem aminů. Naše vodou ředitelné chladící kapaliny byly vyvynuty pro mechanické opracování barevných kovů, hliníku až k opracování vysoce legovaných ocelí. Chladící kapaliny jsou PH stabilní chráněné proti napadení bakteriemi a jsou podle potřeb bez nebo s obsahem minerálních olejů. Při dodržení požadavku na složení je výrobek šetrný k pokožce, pachově neutrální a má i antikorozní účinek na stroj výrobek a nástroj. Přidáváním odpovídajících aditiv je dosaženo snížení tvorby pěny, je možné vstřebání menšího množství vyteklého oleje a inhibice kobaltu.

Naše výrobky jsou vhodné na všechny druhy obrábění a mohou být dle požadavku zákazníka upraveny na jeho potřeby. Obsáhlý sortiment vodou ředitelných chladících kapalin je šetrný ke svému okolí ve smyslu nízkého zatěžování pracovního místa a s ohledem na snadnou likvidací odpadů jako například ultrafialová filtrace, elektrolytické štěpení, vločkování, centrifugování, sedimentace a separace.

Obráběcí oleje

Obráběcí oleje – jsou vysoce výkonné oleje pro obrábění s ohledem na bezpečnost výroby a dlouhodobý provoz. Obráběcí oleje jsou určené pro použití v normálním až těžkém obrábění tak i pro broušení tvrdokovů pod velkými tlaky.

Oblast použití

Oblast použití je velice široká a hodí se pro všechny běžné obráběcí postupy jako např. soustružení na automatech, vrtání hlubokých děr, broušení a frézování ozubení.

Obráběcí média, která pro tuto oblast doporučujeme jsou až na výlmky bez chloru a zinku. Splňují všechny požadavky na ochranu životního prostředí a potřeb na pracovišti na základě jejich vlastností - snížená tvorba olejové mlhy a skoro bezkouřové nasazení.

Výrobní program obsahuje obráběcí oleje, které pokrývají celou oblast použití při požadavku na snížené a minimální mazání.

Mazací látky (třískové obrábění):

  • AVILUB Metacool
  • AVILUB Metacon