Produkty

Zastupované společnosti

Pasty

Pasty pro usnadnění montáže a demontáže

 

Struktura past v podstatě odpovídá tukům. Podíl tuhých maziv je však podstatně vyšší. Tím je zaručeno bezpečné mazání, oddělování a účinná ochrana proti korozi také při použití v podmínkách extrémních teplot a tlaků a při působení agresivních médií. Pasty se používají také u šroubových spojení stejně jako při zalisování kolíků a čepů, u ozubených kol, upínacích pouzder, kloubů a kluzných uložení.

Označení Název Popis
OKS 200 Montážní pasta MoS2, universální pasta Montážní mazivo pro operace nalisování. Záběhové mazivo pro vysoce zatížené kluzné plochy. Zabraňuje opotřebení, trhavému tření, zakusování, poškození při záběhu nebo tvorbě pitingu. Mazivo pro náročné tvářecí operace. Univerzálně použitelné.
OKS 214 Pasta pro vysoké teploty s vysokou čistotou Montážní mazivo šroubových spojení, která jsou vystavena působení vysokých teplot a vlivům koroze. Také pro vysoce legované oceli. Optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje zadírání a korozi. Bez kovů.
OKS 217 Pasta pro vysoké teploty s vysokou čistotou Montážní mazivo pro šroubová spojení z vysoce pevných ocelí při vysokých teplotách a v agresivním prostředí. Optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Bez zadírání a koroze. Nereaguje s kovy. Použití v chemickém průmyslu.
OKS 220 Pasta MoS2 Rapid Montážní mazivo pro operace nalisování. Záběhové mazivo pro vysoce zatížené kluzné plochy. Mazivo pro náročné tvářecí operace. Okamžitý účinek díky vysokému podílu MoS2, není nutné vtírání pasty. Vysoce jakostní montážní pasta.
OKS 230 MoS2 pasta pro vysoké teploty Pro použití při vysokých teplotách do 450°C (suché mazání od cca 200°C). Zabraňuje opotřebení, trhavému tření, zakusování, poškození při záběhu a tvorbě pitingu. Nosný olej se od teploty 200°C vypařuje beze zbytku. Uložení licích pánví, konvertorů, pecních vozů  nebo k domazávání při provozu s OKS 310.
OKS 235 Hliníková pasta proti zadírání Pro montáž šroubových a čepových spojení, která jsou vystavena působení vysokých teplot a vlivům koroze. Optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje zadírání nebo korozi. Zabraňuje zadírání. Mazací a separační pasta.
OKS 240 Pasta proti zadírání (měděná pasta) Pro montáž šroubových spojení, která jsou vystavena působení vysokých teplot a vlivům koroze. Zabraňuje zadírání nebo korozi. Optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Klasická pasta proti zadírání.
OKS 245 Měděná pasta s vysokým účinkem při ochraně proti korozi Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny působení vysokých teplot, vody nebo mořské vody. Zabraňuje zadírání a korozi. Zabraňuje "zakusování" při montáži. Vysoká přilnavost. Velmi dobrá ochrana proti korozi. Vhodné pro brzdové soustavy.
OKS 250 Bílá univerzální pasta, bez kovů Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny působení vysokých tlaků a teplot. Optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Bez kovů. Velmi dobrá ochrana proti korozi. Univerzální pasta pro vysoké teploty. Pro spojení nerezových ocelí.
OKS 252 Bílá pasta pro vysoké teploty pro potravinářskou technologii Mazání šroubů a kluzných ploch, které jsou vystaveny vysokým tlakům a vysokým teplotám při nízkých rychlostech nebo oscilačních pohybech. Zabraňuje zadírání a korozi. Bez kovů. Přilnavá. Univerzálně použitelná montážní pasta pro vysoké teploty.
OKS 255 Pasta pro nejvyšší teploty Pro montáž šroubových spojení, která jsou vystavena působení extrémních teplot, vlivům koroze a agresivních médií. Optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí šroubu. Zabraňuje zadírání nebo korozi. Mazací a separační pasta pro extrémní podmínky.
OKS 260 Bílá montážní pasta Pro šrouby a kluzné plochy, které jsou vystaveny vysokým tlakům při nízkých rychlostech. Umožňuje optimální poměr utahovacího momentu a dosažitelného předpětí. Zabraňuje korozi oceli. Bez kovů. Vodě odolná.
OKS 265 Pasta na upínací pouzdra Pro kluzné plochy, které jsou vystaveny vysokým tlakům, vibracím a rázovému zatížení. Optimální koeficient tření při vysokých upínacích silách. Odolává vodě a chladicímu mazivu. Zabraňuje korozi oceli. Speciálně pro upínací pouzdra obráběcích strojů.
OKS 270 Bílá tuková pasta Dlouhodobé mazání kluzných ploch, které jsou vystaveny vysokým tlakům. Neznečišťující alternativa k černým mazivům. Víceúčelová tuhá pasta pro mazací místa např. u textilních, balicích nebo kancelářských strojů a přístrojů pro domácnost
OKS 273 Tuhá pasta pro plastové převodovky Mazání plastových převodovek při nízkých a vysokých teplotách a při nízkých až středních rychlostech. Dlouhodobé mazivo pro vysoce zatěžované malé převodovky. Dobrá ochrana proti korozi. Dobrá snášenlivost s plasty. Plastové převodovky u pohonů rolet a markýz.
OKS 277 Vysokotlaká mazací pasta s PTFE Mazání vysoce zatížených tlačných a vodicích desek. Slouží k mazání a těsnění armatur z kovu, plastu a keramiky. Dlouhé intervaly domazávání. Dobrá snášenlivost s plasty a elastomery. Přilnavá. Mazací pasta např. pro teleskopické výložníky a mobilní jeřáby.
OKS 280 Bílá pasta pro vysoké teploty Separační pasta pro operace tváření za tepla. Mazací pasta pro kluzné plochy vystavené teplotám. Dobrý separační účinek díky optimální kombinaci tuhých maziv. Zabraňuje nauhličení nástrojů a obrobků. Prodlužuje dobu životnosti nástroje.
OKS 1103 Tepelně vodivá pasta Chrání citlivé elektronické prvky před přehřátím. Vysoká tepelná vodivost, 20krát lepší než vzduch. Elektricky izolující. Žádné vysychání, vytvrzování nebo rozmazávání. Propojuje elektronické prvky jako jsou snímače, sondy, diody, tranzistory atd. s chladicím plechem.
OKS 1105 Silikonová pasta pro vysokonapěťové izolátory Ochrana izolátorů a spínacích zařízení ve vlhkém  prostředí. Velmi dobré izolační vlastnosti v celém rozsahu teplot. Zabraňuje přeskokům a elektrickým ztrátám. Absorbce vodivých nebo abrazivních částic. Neutrální vůči plastům a elastomerům.