Produkty

Zastupované společnosti

Odmašťovací přípravky

Vodou ředitelné odmašťovací přípravky

AVILUB METACLEAN je vodou ředitelná čistící paleta produktů, specielně vyvinutá pro čištění kovů v ponořením lázni nebo při čištění stříkáním. Ve výrobku obsažené čistící látky zaručují čištění bez pěny při všech teplotách lázně. Obsah tenzidů a složení je zvoleno tak, aby se odloučily uvolněné nečistoty, olej a tuky. Pomocí tohoto rychlého oddělení, se i při nízkých koncentracích dosahuje vysoké životnosti čistící lázně. Podle určení dalšího zpracování čištěných výrobků se mohou do lázně přidat antikorozní složky.

Odmašťovací přípravky na bázi rozpouštědla

AVILUB METASOLV je paleta čistících výrobků na bázi obsahu uhlovodíků, která slouží k universálnímu čištění dílů v průmyslové oblasti. Možnosti použití jsou od ocelových dílů, dílů z barevných kovů, kameny, mramor, dlaždičky tak jako další řada ostatních materiálů a jejich kombinací. Při čištění dílů za studena je řada produktů METASOLV šetrná k pracovnímu prostředí, kde se čištění provádí. Na přání zákazníka, nebo s ohledem na povrch výrobku je možné přidat do produktu demulgační prostředky, které přispívají ke zvýšení účinnosti přípravku.