Produkty

Zastupované společnosti

Mazací látky


Jedna výhoda v produktivitě a kvalitě

BANTLEON nabízí širokou paletu kvalitních mazacích látek jak pro motorová vozidla nebo stavební stroje tak i specielní aplikace mimo jiné např. v dřevozpracujícím průmyslu, stavební a beotonářské oblati, v potravinářském průmyslu a v kovozpracujících podnicích.

Pomocí jednotného uceleného náhledu jsme schopni pro Vás vytvořit výhodu v efektivitě. Jsme systémový partner, který vám nabízí z jedné ruky výrobky s nevyšší kvalitou ve spojení s přesně nna vaše potřeby nastavené služby, servis a poradenství. S přihlédnutím ke všem možným vlivům zabráníme nechtěným interakcím a vytvoříme pro vás synergii v právní a procesní jistotě pro společný prospěch. Naše specifické mazací látky realizují mnohé aplikace pro kovo-zpracující průmysl a pro oblast automotivu.

Výsledek: hladké výrobní procesy, optimalizované pracovní postupy a vysoká provozuschopnost výrobních zařízení při minimálním opotřebení.