Produkty

Zastupované společnosti

Mazání šroubů

Čas jsou peníze - toto přísloví platí i u mazání šroubů. Fundovaný výběr správné mazací látky na šrouby zjednodušuje manupulaci pomocí časově úsporné automatické montáže. Provozní jistota dílu se zvýší pomocí správné montáže šroubového spojení. Tím je umožněná i snadná demontáž bez nutnosti destrukce šroubového spojení.

březen 2011

Funkce šroubu

Šrouby se používají pro rozebiratelné spojení u dílů a strojů. Šroubové spojení je závislé na definovaném utahovacím momentu (MA) působícího přes hlavu šroubu na matku popř. na vnitřní závit v předpětí (síla sevření KV) v dříku šroubu, kterým jsou spojované díly přtaženy k sobě navzájem. Tato síla sevření vyvíjí třecí spojení šroubu v závitu. Pouze v případě, že velikost této síly sevření je dostatečně veliká, je také šroubové spojení dílů dostatečně bezpečné.

Souvislost mezi utahovacím momentem, koeficientem třením a předpětím

Třecí odpor v závitu (µGew.) a pod klavičkou šroubu (µK) brání převodu změny utahovacího momentu (MA) na sílu předpětí  (FV). Opor tření způsobuje též to, že závit je samosvorný. Jen ca. 10% utahovacího momentu je skutečně převedeno do předpětí šroubu. Zbývajících 90% se spotřebuje na překonání tření v závitech a pod hlavou šroubu. Součinitel tření u šroubových spojů je závislý především na materiálu a povrchu závitu a šroubu. Velikost šroubu nemá v žádný vliv.

Použití mazacích látek pro mazání šroubů

V průmyslové montáži jde především o to, aby bylo dosaženo definované upínací síly. Pomocí specielních mazacích látek pro mazání šroubů je možné si potřebný součinitel tření "nastavit". Demontáž šroubového spojení by měla být v praxi bez problémů možná. Většinou ale toto není pravda, jelikož při dloutrvajícím provozu a za působení agresivních okloních vlivů zkorodují šrouby za daných podmínek do "trvalého spojení". Použití specielních mazacích látek zamezí korozi a spečení šroubového spojení. Tímto se značně zredukuje čas potřebný pro pro uvolnění šroubových spojení, například při revizích zásobovacích vedení, armatur a strojů a projeví se ihned snížením nákladů.

Volba správné mazací látky zajistí nejen spolehlivost šroubového spojení, ale také ulehčí pozdější demontáž - včetně snížení potřebných nákladů.

OKS mazací látky pro šroubové spojení

Spolehlivost šroubového spojení a následná bezproblémová demontáž vyžadují vysoké nároky na použité mazací látky jako například pasty, oleje nebo použití povlakování závitů. Vedle optimálního součinitele tření a velice dobré antikorosní ochraně musí tyto látky splňovat i požadavky na stálost při působení vody nebo chemikálií, dále musí být vhodné i pro potravinářský průmysl, musí být šetrné k plastů, životnímu prostředí a v neposlední řadě i vhodné s ohledem na bezpečnost práce a jednoduché při aplikaci.

V laboratoři společnosti OKS pracují experti rozdílných zaměření za použití nejmodernějších zařízení a zkušebních systémů na vývoji mazacích látek, které těmto požadavků v optimální míře vyhovují.

Zpět na výpis aktualit